AKADEMSKO OSOBLJE

REDOVNI PROFESORI
Prof. dr Slavica Vasiljević Ilić, redovni profesor
Prof. dr Ranko Popović, redovni profesor
Prof. dr Mladenko Sadžak, redovni profesor, dekan
Prof. dr Mirjana Stojisavljević, redovni profesor
Prof. dr Dijana Crnjak, redovni profesor
Prof. dr Mladen Šukalo, redovni profesor
VANREDNI PROFESORI
Prof. dr Mirjana Arežina, vanredni profesor
Prof. dr Ljiljana Aćimović, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa njemačkog jezika i književnosti
Prof. dr Biljana Babić, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa ruskog i srpskog jezika i književnosti
Prof. dr Željka Babić, vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor
Prof. dr Sanja Josifović Elezović, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa engleskog jezika i književnosti
Prof. dr Dalibor Kesić, vanredni profesor
Prof. dr Radana Lukajić, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa francuskog jezika i književnosti
Prof. dr Danijela Majstorović, vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Marjanović, vanredni profesor
Prof. dr Sanja Macura, vanredni profesor
Prof. dr Zorica Nikitović, vanredni profesor
Prof. dr Jelenka Pandurević, vanredni profesor
Prof. dr Duško Pevulja, vanredni profesor
Prof. dr Petar Penda, vanredni profesor, prodekan za naučno-istraživački rad
Prof. dr Sanja Radanović, vanredni profesor, prodekan za nastavu
Prof. dr Roberto Russi, vanredni profesor
Prof. dr Drago Tešanović, vanredni profesor
Prof. dr Danilo Capasso, vanredni profesor
Prof. dr Saša Šmulja, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa srpskog jezika i književnosti
DOCENTI
Dr Stefano Adamo, docent
Dr Sanja Kobilj Ćuić, docent
Dr Zorana Kovačević, docent
Dr Dragomir Kozomara, docent
Dr Anđelka Krstanović, docent
Dr Mijana Kuburić Macura, docent
Dr Dragana Lukajić, docent
Dr Massimiliano Malavasi, docent
Dr Emir Muhić, docent
Dr Marija Runić, docent, voditelj Studijskog programa italijanskog jezika i književnosti
Dr Igor Simanović, docent
Dr Dijana Tica, docent
Dr Jelena Šajinović Novaković, docent
LEKTORI
Dr Eka Paremuzašvili, lektor
Dr Maria Fornari, lektor
Mr Ina Gittel, lektor
Mr Heiko Wolfgang Nauth , lektor
Mr Rada Stakić, lektor
Mr Anita Selec Marie, lektor
Mr Pavel Cihlar, lektor
Regina M örtl, ma, lektor
Darka Herbez, mr, lektor
VIŠI ASISTENTI
Mr Danijela Jelić, viši asistent
Mr Jasna Jurišić Roljić, viši asistent
Mr Andreja Marić, viši asistent
Mr Milica Mijatović, viši asistent
Mr Valentina Milekić, viši asistent
Mr Svetlana Mitić, viši asistent
Mr Jelena Ristanović Kuprešak, viši asistent
Mr Branko Crnogorac, viši asistent
Mr Slađana Cukut, viši asistent
Mr Vera Čolaković, viši asistent
Snježana Babić, ma, viši asistent
Amir Blažević, ma, viši asistent
Anja Bundalo, ma, viši asistent
Nina Govedar, ma, viši asistent
Danijel Dojčinović, mr, viši asistent
Marion Evelyne Gouviac, ma, viši asistent
Milica Jošić Milinović, ma, viši asistent
Dejan Malčić, ma, viši asistent
Vesna Marčeta, ma, viši asistent
Goran Milašin, mr, viši asistent
Dejan Milinović, ma, viši asistent
Anja Pravuljac, ma, viši asistent
ASISTENTI
Nataša Vučenović, mr, asistent
Tijana Popović, ma, asistent
Vasilisa Šljivar, ma, asistent
Melsada Zec Zejnić, asistent
Sonja Lero, asistent
Aleksandra Milićević, asistent
Branislav Nikolić, asistent
Andrea Medić, asistent
Ivana Popović, asistent
NASTAVNICI STRANIH JEZIKA I VJEŠTINA
Mr Maja Mandić, viši asistent
GOSTUJUĆI PROFESORI
Dr Ljiljana Bajić, redovni profesor
Dr Kornelija Ičin, redovni profesor
Dr Nenad Krstić, redovni profesor
Dr Radmilo Marojević, redovni profesor
Dr Smilja Srdić, redovni profesor
Dr Veran Stanojević, vanredni profesor
Dr Jelena Ginić, docent
Dr Biljana Marić, docent
Dr Gordana Ristić, docent
Dr Slađan Turković, docent
Dr Boban Ćurić, docent
NASTAVNICI I SARADNICI SA DRUGIH FAKULTETA UNIVERZITETA  
Prof. dr Draženko Jorgić, vanredni profesor
Dr Slobodanka Prtija, vanredni profesor
Dr Ivana Zečević, docent
Dr Sanja Ljubišić, docent
Dr Nebojša Macanović, docent