У овом семестру Студијски програм за италијански језик и књижевност организује сљедећа гостујућа предавања :