ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЕ остаје отворен од 4.-30. Септембра 2017. године.

 

 Центар за интердисциплинарне студије Универзитета у Сарајеву и Економски факултету Универзитета у Сарајеву (AACSB, EPAS i AQA акредитиран) у сурадњи са Универзитетом у Болоњи, изводе интердисциплинарни мастер програм «Европске студије». Овај студиј на иновативан и модеран начин образује кадрове који ће бити окосница процеса интеграција у јединствени европски простор.

Циљ програма је да допринесе реализацији споменутог процеса и подигне свијест о његовом значају.

Студиј је намијењен кандидатима/кињама који/е су завршили трогодишњи или четверогодишњи универзитетски студиј и током студија остварили еквивалент од 180 ECTS односно 240 ECTS кредита. Намијењен је дипломираним студентима/цама свих факултета, који/е имају потребу и жељу да допринесу у процесима транзиције и придруживања Босне и Херцеговине Европској унији, као и њеном успјешном позиционирању након уласка у ову интеграцију. Разлог за овако широко дефинисану циљну групу је изразита интердисциплинарност овог студија. Не само да је пожељно учешће особа из свих области наука, већ исто тако и из институција, као што су све врсте и нивои државних, бизнис, невладиних институција/организација, образовања, медија и слично.

Студиј траје двије (2) године/четири (4) семестра и носи 120 ECTS кредита (програм +2) или једну (1) годину /два семестра и носи 60 ECTS кредита (програм +1) а изводи се на Енглеском те БХС језику.

За више информација и пријаву на програм посјете нашу wеб страницу на www.cis.unsa.ba