У прилогу се налазе информације њемачког Бундестага о ИПС стипендијама за боравак и рад у канцеларији једног од посланика  њемачког парламента. Трошкови овог боравка су покривени у потпуности. Поред тога стипендисти имају могућност присуствовања предавањима на једном од универзитета у Берлину (Technische Universität, Humbold Universität i Freie Universität).

Услов за пријаву је добро познавање њемачког језика.

У прилогу се налазе позив и формулар за пријаву.

Прилог 1

Прилог 2