У оквиру Еразмус+ програма К107 расписан је Конкурс за наставно особље Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци за размјену наставног особља (4 учесника) са Универзитетом у Торину (Италија). Програм обухвата боравак (staff mobility – teaching) у трајању од дванаест радних дана који треба да буде завршен до 31. маја 2018. године. Циљ размјене је успостављање дугорочне сарадње са Универзитетом у Торину.

Уз пријаву на Конкурс потребно је приложити сљедеће документе:

  • биографија са библиографијом
  • мотивационо писмо
  • акциони план
  • доказ о познавању италијанског језика

По завршетку Конкурса, Комисија, коју ће именовати Филолошки факултет, извршиће провјеру подобности приспјелих пријава (испуњеност услова у складу са Еразмус+ правилима и валидност достављених докумената), као и рангирање кандидата у складу са критеријумима Еразмус+ К107, те обавијестити кандидате о коначној одлуци.

Документацију је потребно доставити поштом на адресу Координатора за међународну сарадњу Филолошког факултета (Милица Јошић-Милиновић, Координатор за међународну сарадњу, Филолошки факултет, Булевар војводе Петра Бојовића 1а, 78000 Бања Лука) или на имејл milica.josic-milinovic@flf.unibl.org.

У року од 5 дана од затварања Конкурса, документација ће се доставити Комисији која ће донијети одлуку о номинацији.

Рок за достављање документације је 15. 12. 2017. године до 12 часова.