У оквиру Еразмус+ програма К107 расписан је Конкурс за наставно особље Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци за размјену наставног особља (1 учесник) са Универзитетом у Ополеу (Пољска) везану за упознавањем показатеља квалитета наставе на Универзитету у Ополеу. Програм обухвата боравак (staff mobility – training) у трајању од пет радних дана који треба да буде завршен до септембра 2018. године. Циљ размјене је наставак и проширење сарадње са Универзитетом у Ополеу.

Уз пријаву на Конкурс потребно је приложити сљедеће документе:

  • биографија са библиографијом
  • мотивационо писмо
  • акциони план
  • доказ о познавању енглеског језика

По завршетку Конкурса, Комисија, коју ће именовати Филолошки факултет, извршиће провјеру подобности приспјелих пријава (испуњеност услова у складу са Еразмус+ правилима и валидност достављених докумената), као и рангирање кандидата у складу са критеријумима Еразмус+ К107, те обавијестити кандидате о коначној одлуци.

Документацију је потребно доставити поштом на адресу канцеларије Продекана за међународну сарадњу и научно-истраживачки рад (Филолошки факултет, Булевар војводе Петра Бојовића 1а, 78000 Бања Лука) или на имејл petar.penda@flf.unibl.org.

У року од 5 дана од затварања Конкурса, документација ће се доставити Комисији која ће донијети одлуку о номинацији.

Рок за достављање документације је 30. 09. 2017. године до 12 часова.