КОНТАКТ СТУДЕНТСКА

РУКОВОДИЛАЦ  СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Жељка Башић
Тел. +387 51 340 122
zeljka.basic@flf.unibl.org
кабинет бр. 9

РЕФЕРЕНТ ЗА II И III ЦИКЛУС СТУДИЈА

Огњен Гајић
Тел. +387 51 340 122
ognjen.gajic@flf.unibl.org
кабинет бр. 9

РЕФЕРЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Горан Милаковић
Тел. +387 51 340 143
goran.milakovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 22

Мара Керановић
Тел. +387 51 340 143
mara.keranovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 22