NASTAVNO OSOBLJE – SRPSKI 1. CIKLUS

REDOVNI PROFESORI
Prof. dr Slavica Vasiljević Ilić, redovni profesor
Prof. dr Ranko Popović, redovni profesor
Prof. dr Mladenko Sadžak, redovni profesor, dekan
Prof. dr Mirjana Stojisavljević, redovni profesor
Prof. dr Dijana Crnjak, redovni profesor
Prof. dr Mladen Šukalo, redovni profesor
VANREDNI PROFESORI
Prof. dr Mirjana Arežina, vanredni profesor
Prof. dr Biljana Babić, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa ruskog i srpskog jezika i književnosti
Prof. dr Sanja Macura, vanredni profesor
Prof. dr Zorica Nikitović, vanredni profesor
Prof. dr Jelenka Pandurević, vanredni profesor
Prof. dr Duško Pevulja, vanredni profesor
Prof. dr Drago Tešanović, vanredni profesor
Prof. dr Saša Šmulja, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa srpskog jezika i književnosti
DOCENTI
Dr Dragomir Kozomara, docent
Dr Mijana Kuburić Macura, docent
Dr Igor Simanović, docent
VIŠI ASISTENTI
Mr Danijela Jelić, viši asistent
Mr Andreja Marić, viši asistent
Mr Valentina Milekić, viši asistent
Mr Slađana Cukut, viši asistent
Mr Vera Čolaković, viši asistent
Nina Govedar, ma, viši asistent
Danijel Dojčinović, mr, viši asistent
Goran Milašin, mr, viši asistent
ASISTENTI
Sonja Lero, asistent
GOSTUJUĆI PROFESORI
Prof. dr Ljiljana Bajić, redovni profesor