НАСТАВНО ОСОБЉЕ ЊЕМАЧКИ 1. ЦИКЛУС

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Дијана Црњак, редовни професор
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Љиљана Аћимовић,
ванредни професор,
водитељ Студијског програма
њемачког језика и књижевности
Ljiljana Aćimović
Проф. др Сања Радановић,
ванредни професор,
продекан за наставу
Sanja Radanović
ДОЦЕНТИ
Др Анђелка Крстановић, доцентAnđelka Krstanović
ЛЕКТОРИ
Мр Ina Gittel, лектор
Мр Heiko Wolfgang Nauth , лекторHeiko Wolfgang Nauth
Мр Рада Стакић, лекторRada Stakić
Regina Mörtl, ма, лекторRegina Mörtl
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Др Сања Кобиљ Ћуић, виши асистент
Мр Маја Мандић, виши асистент
Мр Милица Мијатовић, виши асистент
Амир Блажевић, ма, виши асистентAmir Blažević
АСИСТЕНТИ
Наташа Вученовић, мр, асистент
Мелсада Зец Зејнић, асистентMelsada Zec Zejnic
Соња Леро, асистент
Александра Милићевић, асистентAleksandra Milićević
Ивана Поповић, асистентIvana Popović
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Др Смиља Срдић, редовни професорSmilja Srdić