Obavještenje za primljene kandidate.

 

Svi kandidati koji su primljeni na Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci upis treba da obave od 11.09. do 15.09. 2017. Godine. Kandidati pri tome treba da se jave u Studentsku službu i da dostave sljedeće:

  1. Dvije slike u formatu 5 x 6 cm, i jedna slika 3 x 2,5 cm ( za biblioteku)
  2. Ljekarsko uvjerenje uz izdvojeno mišljenje psihologa (svejedno je da li je iz državne ili privatne klinike).
  3. a) 72 KM – svi koji su primljeni na budžet (42 KM upisnina i 20KM upisni materijal, 10 KM članarina za biblioteku)

b) 292 KM – svi koji su primljeni na samofinansiranje (220KM    školarina, 42 KM upisnina i 20 KM upisni materijal i 10 KM članarina za biblioteku).

Instrukcije za sve uplate dobijaju se u Studentskoj službi.

 Napomena: Pravo na popust u školarini imaju sledeći studenti:

  • djeca poginulih boraca VRS; djeca RVI VRS 1. i 2. kategorije; djeca bez oba roditelja – (ostvaruju 100% popusta u školarini.
  • djeca RVI VRS od 3. – 6. kategorije; studenti iz porodice sa dva ili više studenata koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj (ostvaruju 50% popusta u školarini.

NAPOMENA: Svi studenti koji su na samofinansiranju ostvaruju pravo da po semestru plate školarinu u dvije jednake rate.