ADMINISTRACIJA

STRUČNI SARADNICI U NASTAVI

 

Aida Arsović
Tel. +387 51 340 144
aida.arsovic@flf.unibl.org
kabinet br. 15

 

Kristina Kekić
Tel. +387 51 340 140
kristina.kekic@flf.unibl.org
kabinet br. 15

 

REFERENT ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

 

Mara Keranović
Tel. +387 51 340 129
mara.keranovic@flf.unibl.org
kabinet br. 14

 

OPERATER NA RAČUNARIMA I ODRŽAVANJU WEB STRANICE

 

Vladislav Brković

Tel. +387 51 340 129

vladislav.brkovic@flf.unibl.org

kabinet br. 14