O FAKULTETU

Filološki fakultet jedan je od najmlađih fakulteta na Univerzitetu u Banjoj Luci i u Republici Srpskoj. Formiran je sredinom 2009. godine, a nastao izdvajanjem iz Filozofskog fakulteta, koji je bio jedan od najvećih fakulteta u regionu i čije su pojedine naučne discipline imale najdužu tradiciju u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine. Tako dva naša studijska programa, Srpski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost, datiraju još iz doba kada je Turska vladala u ovim zemljama – na Bogosloviji koju je 1866. godine osnovao Vasa Pelagić, poznati prosvjetitelj, socijalista i publicista, ta dva jezika bili su osnovne filološke discipline.

Na Filološkom fakultetu postoji šest studijskih programa: za srpski, engleski, njemački, talijanski, ruski i francuski jezik; uz njih se izučavaju i književnosti i kulture zemalja i naroda u kojima se navedeni jezici koriste kao maternji/domicilni. Razvoj Filološkog fakulteta pretpostavlja i uvođenje novih studijskih programa, odnosno jezika koji će se izučavati; u prvom planu namjerava se otvarati studij španskog jezika.