Студенти Студијског програма српског језика и књижевности и руског и српског језика и књижевности са проф. др Биљаном Бабић и сарадницима мр Вером Чолаковић и мр Данијелом Дојчиновићем посјетили су Библиотеку Правног факултета у Бањалуци, 13. децембра 2017. Циљ посјете Библиотеци ПФ, чији библиотечки фонд броји близу 30 000 наслова, била је презентација законских списа из наше прошлости с акцентом на њиховом језику и писму. Уз компетентно и елоквентно вођење библиотекарке Драгане Милинчић, проф. српског језика и књижевности, студентима је представљена збирка законских текстова од XIV до XIX вијека из фонда Библиотеке Правног факултета. Детаљно им је презентован најзначајнији правни документ српског средњевјековља – Душанов законик, фототипско издање, са неколико познатих преписа почев од XV вијека као и његов савремени превод. Поред тога, указано је и на законске списе из турског и аустроугарског периода.