Obavještavamo studente Filološkog fakulteta da bibliotečku građu mogu pretraživati u elektronskom katalogu. Pretraživanje se vrši tako što na veb stranici www.rs.cobiss.net  izaberete opciju Pretraživanje, a potom izaberete opciju Univerzitetske i visokoškolske biblioteke. U okviru ove opcije izaberete biblioteku Filološkog fakulteta. Pretraživanje je moguće vršiti na osnovu naziva autora, naslova i ključnih riječi. Za više informacija obratite se zaposlenim bibliotekarima.

Način pretraživanja možete pogledati u slijedećem pdf dokumentu : Pretraživanje bibliotečke građe