Poštovani,

Obrasce za polaganje stručnog ispita kandidati treba da dostave u Studentsku službu Filološkog fakulteta u periodu od 02.10.2017. do 16. 10. 2017. godine.

Za polaganje stručnog ispita kandidat je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju iz škole u kojoj je odradio pripravnički staž:

1. Prijava za polaganje stručnog ispita (potvrda obrazovno-vaspitne ustanove u kojoj je pripravnik zaposlen o trajanju pripravničkog/volonterskog staža – 12 mjeseci ). Prijava se dostavlja na obrascu br:1 koji posjeduju škole.

2. Izvještaj mentora o radu pripravnika (volontera)

3. Saglasnost Nastavničkog vijeća škole o izlasku pripravnika na stručni ispit

4. Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu

5. Ugovor o radu uz poresku prijavu da su uplaćivani doprinosi za vrijeme pripravničkog staža

6. Primjerak uplate od 330 KM ukoliko je položena pedagoška grupa predmeta tokom studiranja. Ukoliko kandidat u toku svog visokoškolskog obrazovanja nije položio pedagošku grupu predmeta plaća dodatnih 100 KM.

 

O načinu plaćanja stručnog ispita kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

 

U sklopu stručnog ispita kandidat polaže:

1. pedagogiju (ukoliko nije polagao tokom studiranja)

2. psihologiju (ukoliko nije polagao tokom studiranja)

3. osnove ustavnog uređenja i propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja Republike Srpske

4. praktični rad sa metodikom struke.