PRIJAVA ISPITA

Rok za prijavu ispita

 

Prijavu ispita studenti vrše putem svojih  e – student naloga, a papirnu prijavu pod uslovom da su elektronskim putem prijavili ispit nose sa sobom zbog upisa rezultata ispita.

Student je dužan prijaviti elektronskim putem ispit najkasnije do 48 sati prije početka ispita definisanog datumom u informacionom sistemu.

Prilikom odjave ispita, takođe je potrebno uvažiti rok odjave najkasnije 48 sati prije početka ispita. U bazi ispita navedeni su datumi pismenog dijela ispita koji su jedini relevantni datumi kada je u pitanju poštovanje roka prijave ili odjave.

Bez obzira da li je studentu ostao pismeni ili usmeni dio ispita, dužan je da prijavi ispit najkasnije 48 sati u odnosu na datum koji je naveden u informacionom sistemu. Isti princip važi i kada student u narednom ispitnom roku treba da dovrši usmeni dio ispita.

Ukoliko student prijavi ispit, a ne izađe, elektronski informacioni sistem broji izlaske kroz prijavu ispita. Četvrti i svaki naredni izlazak na ispit u okviru  akademske godine, student po utvrđenom univerzitetskom troškovniku , plaća dvadeset konvertibilnih maraka. Ovu vrstu prijave obavlja studentska služba u koju student treba da donese primjerak žiralne uplate ispita kao i papirnu prijavu ispunjenu za određeni ispit.