Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци већ другу годину је домаћин научницима из Института за славистику Руске академије наука. На основу Споразума о сарадњи који је омогућио учешће руских истраживача у реализацији пројекта “Проучавање и заштита нематеријалне културне баштине Републике Српске”, из Москве је допутовао др Глеб Пилипенко, виши научни сарадник Института за славистику РАН. Др Пилипенко проучава језике у контакту, а од нарочитог интереса за његово истраживање су језик и култура националних мањина у Републици Српској.