Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci već drugu godinu je domaćin naučnicima iz Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka. Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je omogućio učešće ruskih istraživača u realizaciji projekta “Proučavanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine Republike Srpske”, iz Moskve je doputovao dr Gleb Pilipenko, viši naučni saradnik Instituta za slavistiku RAN. Dr Pilipenko proučava jezike u kontaktu, a od naročitog interesa za njegovo istraživanje su jezik i kultura nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.