Инструкције за уплату припремне наставе

 

 

Датум Вријеме Учионица Датум Вријеме Учионица
20. 06. 2017. 21. 06. 2017.
Српски језик 12.00-18.00 9 Српска књижевност 12.00-17.00 9
Енглески језик 14.00-18.00 7 Енглески језик 12.00-16.00 7
Њемачки језик 14.00-18.00 5 Њемачки језик 12.00-16.00 5
Француски језик 16.00-18.00 1 Француски језик 13.00-17.00 1
Италијанска култура 12.00-16.00 2

 

Напомена: Сви кандидати долазе 20. 06. 2017. године у 12.00 часова на наставу из Српског језика.