РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЊЕМАЧКИ 1. ЦИКЛУС

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК – РАСПОРЕД ЧАСОВА У ЉЕТНОМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

 

 I година

Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
 

 

 

 

 

 

9.00-10.30Њем. књиж. – пред.

10.30-12.00

Теорија књиж. 2

12.00-13.30

Лект. вј. – А – I. Gittel (Ауст. библ.)

12.00-12.45

Превод С-Њ – Б

12.45-13.30

Превод С-Њ – Ц

8.00 – 9.30Српски ј. 2 – пред.

9.30-10.15

Ортографија Б (А. биб.)

10.15-11.00

Ортографија Ц (А.биб.)

10.15-11.00

Превод С-Њ – А

11.00-12.30

Лект. вј. Ц – А. Медић

(Аустр. библ.)

12.45-13.30

Превод Њ-С – Ц

 

 

 

 

 

 

10.30-12.00Лект. вј. – Б – I. Gittel (А.б.)

12.00-12.45

Превод Њ-С – Б

12.45-13.30

Превод Њ-С – А

12.00-13.30

Лект. вј. – Ц – I. Gittel(А.б.)

13.30-15.00

Њем. књиж. – вј. А

13.30-15.00

Српски ј. – вј. Б

15.00-16.30

Њем. књиж. – вј. Б

15.00-16.30

Српски ј. – вј. А

16.30-18.00 Страни језик

Енглески ј. 2       – уч. 7

Италијански ј. 2 – уч. 2

Француски ј. 2      – уч. 1

13.30-15.00Морфологија – вј. Ц

(Ауст. библ.)

15.00-16.30

Морфологија – вј. Б

(Ауст. библ.)

15.45-16.30

Ортографија А

16.30-18.00

Морфологија – вј. А

16.30-18.00

Лект. вј. – Б –

А. Медић

18.00-19.30

Лект. вј. – А – H. Nauth

     


II година

   9.00-10.30Српски ј. 4 – пред.

10.30-12.00

Њем. књиж. – пред.

12.00-13.30

Семинар из њем. књиж. – А. Крстановић

 

14.00-15.30Лект. вј. – А – I. Gittel

14.00-15.30

Превод Њ-С – Б

15.30-17.00

Превод Њ-С – А

15.30-17.00

Лект. вј. – Б – H. Nauth

17.00-18.30

Landeskunde

15.00-16.30Лект. вј. – А – R. Mörtl

(Аустр. библ.)

16.30-18.00

Лект. вј. – Б – R. Mörtl

18.00-19.30 Страни језик

Енглески ј. 4       – уч. 7

Француски ј. 4      – каб. 2

10.15-11.45Италијански ј. 4 – уч. 3

12.00-13.30

Превод С-Њ – Б

13.30-15.00

Превод С-Њ – А

13.30-15.00

Синтакса – вј. Б

15.00-16.30

Синтакса – вј. А

 

 

9.00-10.30Њем. књиж. – вј. А

9.00-10.30

Српски ј. – вј. Б

10.30-12.00

Њем. књиж. – вј. Б

10.30-12.00

Српски ј. – вј. А

12.00-13.30

Семинар из њем. књиж. – А. Блажевић

    


III година

13.30-15.00Њем. књ. – пред.

15.00-16.30

Лект. вј. – I. Gittel

18.00-19.30

Лект. вј. – H. Nauth

 

8.00 – 9.30Култ. ист. – пред.

9.30-10.15

Култ. ист. – вј.

11.00-12.30

Методика – вј.

12.30-14.00

Превод Њ-С

9.00-10.30Методика – пред.

10.30-12.00

Превод Њ-С

12.00-13.30

Творба ријечи вј.

9.00-10.30Педагогија

10.30-12.00

Њем. књиж. – вј.

12.00-13.30

Лект. вј. – R. Mörtl

 


IV година

      13.30-15.00Дидактика

15.00-16.30

Њем. књ. – пред.

16.30-18.00

Лект. вј. – H. Nauth

 

9.30-11.00Методика – пред.

11-00-12.30

Превод С-Њ

12.30-14.00

Лект. вј. – I. Gittel

18.00-19.30

Методика – вј.

9.00-10.30Превод Њ-С

18.00-19.30

Методика – вј.

 

9.00-10.30Њем. књиж. – вј.

10.30-12.00

Лект. вј. – R. Mörtl

12.00-12.45

Текс. линг. – вј.

(А. б.)