SRPSKI JEZIK 1. CIKLUS

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Prof. dr Saša Šmulja, vanredni profesor

Voditelj Studijskog programa srpskog jezika i književnosti

Tel. + 387 51 340 121

sasa.smulja@flf.unibl.org

Kabinet br. 13

 

Mr Andreja Marić, viši asistent

Sekretar Studijskog programa srpskog jezika i književnosti

Tel. + 387 51 340 120

andreja.maric@flf.unibl.org

Kabinet br. 17