У организацији Словеначког националног истраживачког пројекта JANES (http://nl.ijs.si/janes/), Међународног пројекта ReLDI (https://reldi.spur.uzh.ch), Словеначке истраживачке инфрастуктуре за језичке изворе и технологију CLARIN.SI (http://www.clarin.si), те Филозофског и Електротехничког факултета Универзитета у Љубљани, одржан је семинар за истраживаче из подручја лингвистике, образовања и транслатологије, који је био усредређен на емпиријске приступе у лингвистици.

Семинар под називим Емпиријски подаци у лингвистици: Од нацрта истраживања до анализе података одржан је од 21. до 23. јуна 2017. године на Електротехничком факултету Универзитета у Љубљани. Предавачице су биле др Тања Самарџић са Универзитета у Цириху и др Маја Миличевић са Универзитета у Београду.

На семинару је учествовало око педесет учесника са универзитета из земаља бивше Југославије. Са Универзитета у Бањој Луци учеснице су биле проф. др Жељка Бабић, мр Јасна Јуришић Рољић, Сњежана Бабић, мр и Соња Леро са Филолошког факултета.