U organizaciji Slovenačkog nacionalnog istraživačkog projekta JANES (http://nl.ijs.si/janes/), Međunarodnog projekta ReLDI (https://reldi.spur.uzh.ch), Slovenačke istraživačke infrastukture za jezičke izvore i tehnologiju CLARIN.SI (http://www.clarin.si), te Filozofskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, održan je seminar za istraživače iz područja lingvistike, obrazovanja i translatologije, koji je bio usredređen na empirijske pristupe u lingvistici.

Seminar pod nazivim Empirijski podaci u lingvistici: Od nacrta istraživanja do analize podataka održan je od 21. do 23. juna 2017. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Predavačice su bile dr Tanja Samardžić sa Univerziteta u Cirihu i dr Maja Miličević sa Univerziteta u Beogradu.

Na seminaru je učestvovalo oko pedeset učesnika sa univerziteta iz zemalja bivše Jugoslavije. Sa Univerziteta u Banjoj Luci učesnice su bile prof. dr Željka Babić, mr Jasna Jurišić Roljić, Snježana Babić, mr i Sonja Lero sa Filološkog fakulteta.