NJEMAČKI JEZIK 1. CIKLUS

Prof. dr Ljiljana Aćimović, vanredni profesor

Voditelj Studijskog programa njemačkog jezika i književnosti

Tel. +387 51 340 125

ljiljana.acimovic@flf.unibl.org

Kabinet br. 10

 

Aleksandra Milićević, asistent

Sekretar Studijskog programa njemačkog jezika i književnosti

Tel. + 387 51 340 125

aleksandra.milicevic@flf.unibl.org

Kabinet br. 10