АДМИНИСТРАЦИЈА

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ У НАСТАВИ

 

Аида Арсовић
Тел. +387 51 340 144
aida.arsovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 15

 

Кристина Кекић
Тел. +387 51 340 140
kristina.kekic@flf.unibl.org
кабинет бр. 15

 

РЕФЕРЕНТ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

Мара Керановић
Тел. +387 51 340 129
mara.keranovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 14

 

ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРИМА И ОДРЖАВАЊУ WEB СТРАНИЦЕ

 

Владислав Брковић

Тел. +387 51 340 129

vladislav.brkovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 14