ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Проф. др Сања Јосифовић Елезовић, ванредни професор

Водитељ Студијског програма енглеског језика и књижевности

Тел. +387 51 340 136

sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 5

 

Мр Светлана Митић, виши асистент

Секретар Студијског програма енглеског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 135

svetlana.mitic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 6