ДЕКАН

Проф. др Младенко Саџак

Тел. +387 51 340 140

mladenko.sadzak@flf.unibl.org

кабинет бр. 16

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

Проф. др Сања Радановић

Тел. +387 51 340 130

sanja.radanovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 1

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Проф. др Петар Пенда

Тел. +387 51 340 130

petar.penda@flf.unibl.org

кабинет бр. 1

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Мирјана Кудрић

Дипломирани правник

Тел. +387 51 340 129

mirjana.kudric@flf.unibl.org

кабинет бр. 14

РУКОВОДИЛАЦ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Жељка Башић

Тел. +387 51 340 122

zeljka.basic@flf.unibl.org

кабинет бр. 9

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ У НАСТАВИ

Аида Арсовић

Тел. +387 51 340 144

aida.arsovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 15

 

Кристина Кекић

Тел. +387 51 340 140

kristina.kekic@flf.unibl.org

кабинет бр. 15

РЕФЕРЕНТ ЗА II И III ЦИКЛУС СТУДИЈА

Огњен Гајић

Тел. +387 51 340 122

ognjen.gajic@flf.unibl.org

кабинет бр. 9

РЕФЕРЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Горан Милаковић

Тел. +387 51 340 143

goran.milakovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 22

 

Мара Керановић

Тел. +387 51 340 143

mara.keranovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 22

РЕФЕРЕНТ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Дарија Бранковић

Тел. +387 51 340 129

darija.brankovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 14

ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРИМА И ОДРЖАВАЊУ WEB СТРАНИЦЕ

Владислав Брковић

vladislav.brkovic@flf.unibl.org