ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Др Марија Рунић, доцент

Водитељ Студијског програма италијанског језика и књижевности

Тел. +387 51 340 141

marija.runic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 4

 

Др Мариа Форнари, лектор

Секретар Студијског програма италијанског језика и књижевности

Тел. +387 51 340 134

maria.fornari@flf.unibl.org

Kабинет бр. 3