СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Мирјана Кудрић

Дипломирани правник

Тел. +387 51 340 129

Факс: +387 51 340 145

mirjana.kudric@flf.unibl.org

кабинет бр. 14

АДМИНИСТРАЦИЈА 

Аида Арсовић

Стручни сарадник у настави

Тел. +387 51 340 144

Факс: +387 51 340 145

aida.arsovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 15

 

Кристина Кекић

Стручни сарадник у настави

Тел. +387 51 340 140

Факс: +387 51 340 145

kristina.kekic@flf.unibl.org

кабинет бр. 15

 

Владислав Брковић

Оператер на рачунарима и

одржавању WEB странице

vladislav.brkovic@flf.unibl.org

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Рад студентске службе са странкама је од 10:00 до 13:00 часова

 

Жељка Башић

Руководилац студентске службе

Тел. +387 51 340 122

Факс: +387 51 340 145

zeljka.basic@flf.unibl.org

кабинет бр. 9

 

Мара Керановић

Референт за студентска питања

Тел. +387 51 340 143

Факс: +387 51 340 145

mara.keranovic@flf.unibl.org    

кабинет бр. 22

 

Горан Милаковић

Референт за студентска питања

Тел. +387 51 340 143

Факс: +387 51 340 145

goran.milakovic@flf.unibl.org 

кабинет бр. 22

СЛУЖБА ЗА ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

Огњен Гајић

Референт за постдипломске студије

Тел. +387 51 340 122

Факс: +387 51 340 145

ognjen.gajic@flf.unibl.org 

кабинет бр. 9

РАЧУНОВОДСТВО

Дарија Бранковић

Референт за књиговодствене послове

Тел. +387 51 340 129

Факс: +387 51 340 145

darija.brankovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 14

Преузмите пријаву за испит