РАЧУНОВОДСТВО

 

Дарија Бранковић

Референт за књиговодствене послове

Тел. +387 51 340 129

Факс: +387 51 340 145

darija.brankovic@flf.unibl.org

кабинет бр. 14