НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1. ЦИКЛУС

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Данијела Мајсторовић, редовни професорDanijela Majstorović
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Жељка Бабић, ванредни професорŽeljka Babić
Проф. др Татјана Бијелић, ванредни професорTatjana Bijelić
Проф. др Сања Јосифовић Елезовић, ванредни професор,
водитељ Студијског програма
енглеског језика и књижевности
Sanja Josifović-Elezović
Проф. др Далибор Кесић, ванредни професорDalibor Kesić
Проф. др Татјана Марјановић, ванредни професорTatjana Marjanović
Проф. др Петар Пенда,
ванредни професор,
декан
Petar Penda
ДОЦЕНТИ
Др Емир Мухић, доцентEmir Muhić
Др Дијана Тица, доцентDijana Tica
Др Јелена Шајиновић Новаковић, доцентJelena Šajinović Novaković
ЛЕКТОРИ
Мр Anita Selec Marie, лектор
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Мр Јасна Јуришић Рољић, виши асистентJasna Jurišić Roljić
Мр Маја Мандић, виши асистентMaja Mandić
Мр Светлана Митић, виши асистентSvetlana Mitić
Мр Бранко Црногорац, виши асистент
Сњежана Бабић, ма, виши асистентSnježana Babić
Милица Јошић Милиновић, ма, виши асистентMilica Jošić-Milinović
Дејан Милиновић, ма, виши асистентDejan Milinović
Тијана Поповић, ма, виши асистент Tijana Popović