НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1. ЦИКЛУС

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Жељка Бабић, ванредни професорŽeljka Babić
Проф. др Татјана Бијелић, ванредни професорTatjana Bijelić
Проф. др Сања Јосифовић Елезовић, ванредни професор,
водитељ Студијског програма
енглеског језика и књижевности
Sanja Josifović-Elezović
Проф. др Далибор Кесић, ванредни професорDalibor Kesić
Проф. др Данијела Мајсторовић, ванредни професорDanijela Majstorović
Проф. др Татјана Марјановић, ванредни професорTatjana Marjanović
Проф. др Петар Пенда,
ванредни професор,
продекан за научно-истраживачки рад
Petar Penda
ДОЦЕНТИ
Др Емир Мухић, доцентEmir Muhić
Др Дијана Тица, доцентDijana Tica
ЛЕКТОРИ
Мр Anita Selec Marie, лектор
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Мр Јасна Јуришић Рољић, виши асистентJasna Jurišić Roljić
Мр Маја Мандић, виши асистентMaja Mandić
Мр Светлана Митић, виши асистентSvetlana Mitić
Мр Бранко Црногорац, виши асистент
Сњежана Бабић, ма, виши асистентSnježana Babić
Милица Јошић Милиновић, ма, виши асистентMilica Jošić-Milinović
Дејан Милиновић, ма, виши асистентDejan Milinović
АСИСТЕНТИ
Тијана Поповић, ма, асистент Tijana Popović