НАСТАВНО ОСОБЉЕ ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Дијана Црњак, редовни професор
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Љиљана Аћимовић, ванредни професор, водитељ Студијског програма њемачког језика и књижевности
Проф. др Сања Радановић, ванредни професор, продекан за наставу
Др Анђелка Крстановић, доцент
ЛЕКТОРИ
Мр Ina Gittel, лектор
Мр Heiko Wolfgang Nauth , лектор
Мр Рада Стакић, лектор
Regina Mörtl, ма, лектор
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Др Сања Кобиљ Ћуић, виши асистент
Мр Маја Мандић, виши асистент
Мр Милица Мијатовић, виши асистент
Амир Блажевић, ма, виши асистент
АСИСТЕНТИ
Наташа Вученовић, мр, асистент
Мелсада Зец Зејнић, асистент
Соња Леро, асистент
Александра Милићевић, асистент
Ивана Поповић, асистент
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Др Смиља Срдић, редовни професор