НАСТАВНО ОСОБЉЕ ЊЕМАЧКИ 1. ЦИКЛУС

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Љиљана Аћимовић,
ванредни професор,
водитељ Студијског програма
њемачког језика и књижевности
Ljiljana Aćimović
Проф. др Сања Радановић,
ванредни професор,
продекан за наставу
Sanja Radanović
ДОЦЕНТИ
Др Анђелка Крстановић, доцентAnđelka Krstanović
ЛЕКТОРИ
Мр Ina Gittel, лектор
Мр Heiko Wolfgang Nauth , лекторHeiko Wolfgang Nauth
Мр Рада Стакић, лекторRada Stakić
Regina Mörtl, ма, лекторRegina Mörtl
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Амир Блажевић, ма, виши асистентAmir Blažević
АСИСТЕНТИ
Мелсада Зец Зејнић, асистентMelsada Zec Zejnić
Александра Милићевић, асистентAleksandra Milićević
Ивана Четић, асистентIvana Četić
Андреа Медић, асистентAndrea Medić
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Др Смиља Срдић, редовни професорSmilja Srdić
Др Гордана Ристић, доцент
Др Слађан Турковић, доцент