НАСТАВНО ОСОБЉЕ РУСКИ ЈЕЗИК

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Славица Васиљевић Илић, редовни професор
Проф. др Ранко Поповић, редовни професор
Проф. др Младенко Саџак, редовни професор, декан
Проф. др Мирјана Стојисављевић, редовни професор
Проф. др Дијана Црњак, редовни професор
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Мирјана Арежина, ванредни професор
Проф. др Биљана Бабић, ванредни професор, водитељ Студијског програма руског језика и књижевности
Проф. др Зорица Никитовић, ванредни професор
Проф. др Јеленка Пандуревић, ванредни професор
Проф. др Душко Певуља, ванредни професор
Проф. др Драго Тешановић, ванредни професор
Проф. др Саша Шмуља, ванредни професор, водитељ Студијског програма српског језика и књижевности
ДОЦЕНТИ
Др Драгомир Козомара, доцент
Др Мијана Кубурић Мацура, доцент
ЛЕКТОРИ
Др Ека Паремузашвили, лектор
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Мр Данијела Јелић, виши асистент
Мр Андреја Марић, виши асистент
Мр Валентина Милекић, виши асистент
Мр Вера Чолаковић, виши асистент
Нина Говедар, ма, виши асистент
Данијел Дојчиновић, мр, виши асистент
Горан Милашин, мр, виши асистент
АСИСТЕНТИ
Василиса Шљивар, ма, асистент
Соња Леро, асистент
Бранислав Николић, асистент
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Др Љиљана Бајић, редовни професор
Др Корнелија Ичин, редовни професор
Др Радмило Маројевић, редовни професор
Др Јелена Гинић, доцент
Др Биљана Марић, доцент
Др Бобан Ћурић, доцент