НАСТАВНО ОСОБЉЕ РУСКИ ЈЕЗИК

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Биљана Бабић, ванредни професор, водитељ Студијског програма руског језика и књижевности
ДОЦЕНТИ
Др Драгомир Козомара, доцент
Др Мијана Кубурић Мацура, доцент
ЛЕКТОРИ
Др Ала Авдеева, лектор
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Мр Данијела Јелић, виши асистент
Мр Андреја Марић, виши асистент
Мр Слађана Цукут, виши асистент
Мр Вера Чолаковић, виши асистент
Нина Говедар, ма, виши асистент
Данијел Дојчиновић, мр, виши асистент
Горан Милашин, мр, виши асистент
АСИСТЕНТИ
Василиса Шљивар, ма, асистент
Соња Леро, асистент
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Др Љиљана Бајић, редовни професор
Др Корнелија Ичин, редовни професор
Др Марина Јањић, ванредни професор
Др Радивоје Константиновић, редовни професор
Др Ненад Крстић, редовни професор
Др Радмило Маројевић, редовни професор
Др Рада Станаревић, ванредни професор
Др Јелена Гинић, доцент
Др Биљана Марић, доцент
Др Бобан Ћурић, доцент