NASTAVNO OSOBLJE RUSKI JEZIK

REDOVNI PROFESORI
Prof. dr Slavica Vasiljević Ilić, redovni profesor
Prof. dr Ranko Popović, redovni profesor
Prof. dr Mladenko Sadžak, redovni profesor, dekan
Prof. dr Mirjana Stojisavljević, redovni profesor
Prof. dr Dijana Crnjak, redovni profesor
VANREDNI PROFESORI
Prof. dr Mirjana Arežina, vanredni profesor
Prof. dr Biljana Babić, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa ruskog jezika i književnosti
Prof. dr Zorica Nikitović, vanredni profesor
Prof. dr Jelenka Pandurević, vanredni profesor
Prof. dr Duško Pevulja, vanredni profesor
Prof. dr Drago Tešanović, vanredni profesor
Prof. dr Saša Šmulja, vanredni profesor, voditelj Studijskog programa srpskog jezika i književnosti, prodekan za naučno-istraživački rad
DOCENTI
Dr Dragomir Kozomara, docent
Dr Mijana Kuburić Macura, docent
LEKTORI
Dr Eka Paremuzašvili, lektor
VIŠI ASISTENTI
Mr Danijela Jelić, viši asistent
Mr Andreja Marić, viši asistent
Mr Valentina Milekić, viši asistent
Mr Vera Čolaković, viši asistent
Nina Govedar, ma, viši asistent
Danijel Dojčinović, mr, viši asistent
Goran Milašin, mr, viši asistent
ASISTENTI
Vasilisa Šljivar, ma, asistent
Sonja Lero, asistent
Branislav Nikolić, asistent
GOSTUJUĆI PROFESORI
Dr Ljiljana Bajić, redovni profesor
Dr Kornelija Ičin, redovni profesor
Dr Radmilo Marojević, redovni profesor
Dr Jelena Ginić, docent
Dr Biljana Marić, docent
Dr Boban Ćurić, docent