НАСТАВНО ОСОБЉЕ СРПСКИ

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Славица Васиљевић Илић, редовни професор
Проф. др Ранко Поповић, редовни професор
Проф. др Младенко Саџак, редовни професор, декан
Проф. др Мирјана Стојисављевић, редовни професор
Проф. др Дијана Црњак, редовни професор
Проф. др Младен Шукало, редовни професор
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Мирјана Арежина, ванредни професор
Проф. др Биљана Бабић, ванредни професор, водитељ Студијског програма руског и српског језика и књижевности
Проф. др Сања Мацура, ванредни професор
Проф. др Јеленка Пандуревић, ванредни професор
Проф. др Душко Певуља, ванредни професор
Проф. др Саша Шмуља, ванредни професор, водитељ Студијског програма српског језика и књижевности
ДОЦЕНТИ
Др Драгомир Козомара, доцент
Др Мијана Кубурић Мацура, доцент
Др Игор Симановић, доцент
ЛЕКТОРИ
Мр Павел Цихлар, лектор
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Мр Данијела Јелић, виши асистент
Мр Маја Мандић, виши асистент
Мр Андреја Марић, виши асистент
Мр Милица Мијатовић, виши асистент
Мр Валентина Милекић, виши асистент
Мр Слађана Цукут, виши асистент
Мр Вера Чолаковић, виши асистент
Нина Говедар, ма, виши асистент
Данијел Дојчиновић, мр, виши асистент
Дејан Малчић, ма, виши асистент
Горан Милашин, мр, виши асистент
АСИСТЕНТИ
Соња Леро, асистент
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Др Јелена Гинић, доцент
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА  
Др Ивана Зечевић, доцент