НАСТАВНО ОСОБЉЕ – СРПСКИ 1. ЦИКЛУС

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Славица Васиљевић Илић, редовни професор
Проф. др Ранко Поповић, редовни професор
Проф. др Младенко Саџак, редовни професор, декан
Проф. др Мирјана Стојисављевић, редовни професор
Проф. др Дијана Црњак, редовни професор
Проф. др Младен Шукало, редовни професор
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Мирјана Арежина, ванредни професор
Проф. др Биљана Бабић, ванредни професор, водитељ Студијског програма руског и српског језика и књижевности
Проф. др Сања Мацура, ванредни професор
Проф. др Зорица Никитовић, ванредни професор
Проф. др Јеленка Пандуревић, ванредни професор
Проф. др Душко Певуља, ванредни професор
Проф. др Драго Тешановић, ванредни професор
Проф. др Саша Шмуља, ванредни професор, продекан за научно-истраживачки рад
ДОЦЕНТИ
Др Драгомир Козомара, доцент
Др Мијана Кубурић Мацура, доцент, водитељ Студијског програма српског језика и књижевности
Др Игор Симановић, доцент
ВИШИ АСИСТЕНТИ
Мр Данијела Јелић, виши асистент
Мр Андреја Марић, виши асистент
Мр Валентина Милекић, виши асистент
Мр Слађана Цукут, виши асистент
Мр Вера Чолаковић, виши асистент
Нина Говедар, ма, виши асистент
Данијел Дојчиновић, мр, виши асистент
Горан Милашин, мр, виши асистент
АСИСТЕНТИ
Соња Леро, асистент
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Љиљана Бајић, редовни професор