НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЕНГЛЕСКИ 1. ЦИКЛУС (српски)

ID Назив предметаСеместар ECTS П+В
1. семестар
1Савремени енглески језик 11             101+8
2Средњовјековна енглеска књижевност152+2
3Увод у англистику142+2
4Граматика енглеског језика 1152+2
5Српски језик 1132+0
6Изборни предмет у 1 семестру (*списак предмета на дну стране)132+0
2. семестар
7Граматика енглеског језика 2252+2
8Савремени енглески језик 22101+8
9Енглеска књижевност ренесансе262+2
10Српски језик 2232+0
11Фонетика енглеског језика262+2
3. семестар
12Савремени енглески језик 3381+6
13Књижевност енглеског класицизма и романтизма352+2
14Америчка књижевност до 20. вијека352+2
15Морфологија енглеског језика352+2
16Страни језик 1 (изборни):332+0
- Њемачки језик
- Италијански језик
- Француски језик
- Чешки језик 1
17Изборни предмет у 3 семестру ( *списак предмета на дну стране )342+2
4. семестар
18Савремени енглески језик 4481+6
19Морфосинтакса енглеског језика 1452+2
20Викторијанска књижевност472+2
21Америчка књижевност прве половинe 20. вијека472+2
22Страни језик 2 (изборни):432+0
- Њемачки језик
- Италијански језик
- Француски језик
- Чешки језик 2
5. семестар
23Савремени енглески језик 5581+6
24Морфосинтакса енглеског језика 2552+2
25Шекспир552+2
26Енглеска књижевност модернизма 552+2
27Психологија532+0
28Изборни предмет у 5 семестру ( *списак предмета на дну стране )542+2
6. семестар
29Синтакса енглеског језика 1652+2
30Савремена енглеска књижевност652+2
31Савремени енглески језик 6681+6
32Методика наставе енглеског језика 1652+2
33Педагогија632+0
34Изборни предмет у 6 семестру ( *списак предмета на дну стране )642+2
7. семестар
35Синтакса енглеског језика 2772+2
36Методика наставе енглеског језика 2772+2
37Савремени енглески језик 7781+6
38Изборни предмет 1. у 7 семестру ( *списак предмета на дну стране ) 742+2
39Изборни предмет 2. у 7 семестру ( *списак предмета на дну стране )742+2
8. семестар
40Методика наставе енглеског језика 3862+2
41Америчка књижевност од 1970.862+2
42Методичка пракса861+2
43Савремени енглески језик 8881+6
44Изборни предмет у 8 семестру ( *списак предмета на дну стране )842+2
* Списак изборних предмета:
- Америчка култура
- Англистичка лингвистика
Аутентични материјали у настави енглеског језика
Британска драма 17. и 18. вијека
- Британска култура
- Викторијанска поезија и поетика
Говор и изговор енглеског језика
- Језик и комуницирање
Књижевно превођење
Контрастивна aнализа
- Концептуални приступи значењу
- Креативно писање
Култура aнглофоних земаља
- Лексикологија енглеског језика
Модална семантика
- Научно и техничко превођење
Постколонијални енглески роман
- Прагмалингвистика
- Ренесансна драма
- Савремена књижевност на енглеском језику
- Савремени енглески роман
- Семантика
Социолингвистика
- Текстуална анализа
- Увод у културолошке студије
- Увод у проучавање енглеске књижевности
- Увод у теорију књижевности
- Усвајање језика
- Фонологија енглеског језика