НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (српски) 2. ЦИКЛУС

IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1.Савремене лингвистичке теорије                                  1                   6          2+2
2.Савремене књижевне теорије162+2
3.Академско писање162+2
4.Изборни предмети (бира се 1 предмет) : 162+2
Теорија превођења
Контрастивна анализа језика: француски и српски језик у контрасту   
Основи романске филологије
Семантика и стилистика
5.Изборни предмети 2 (бира се 1 предмет):        162+2
Историјска поетика францсуког романа/драме /поезије: Аутобиографија и аутобиографски простор у француској прози ХХ вијека
Француска мисао 20. вијека
Француско-српске књижевне везе
Семестар 2
7.Ужа научна област2104+0
8.Студијски истраживачки рад25      
9.Завршни рад215