НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СРПСКИ ЈЕЗИК 2. ЦИКЛУС

IDНазив предметаСеместар  ECTS П+В
1. семестар              
1.Савремене лингвистичке теорије 1               5          2+2
2.Савремене књижевне теорије152+2
3.Академско писање152+2
4,5,6.Изборни предмети (бирају се 3 предмета): 152+2
Човјек средњовјековне књижевности
Историјска граматика
Иманентне поетике
Женски ликови у дубровачкој и ренесансној поезији1  
2. семестар
7.Ужа научна област2104+0
8.Студијски истраживачки рад25      
9.Завршни рад215