NASTAVNI PLAN I PROGRAM SRPSKI JEZIK 2. CIKLUS

IDNaziv predmetaSemestar  ECTS P+V
1. semestar              
1.Savremene lingvističke teorije 1               5          2+2
2.Savremene književne teorije152+2
3.Akademsko pisanje152+2
4,5,6.Izborni predmeti (biraju se 3 predmeta): 152+2
Čovjek srednjovjekovne književnosti
Istorijska gramatika
Imanentne poetike
Ženski likovi u dubrovačkoj i renesansnoj poeziji  
2. semestar
7.Uža naučna oblast2104+0
8.Studijski istraživački rad25      
9.Završni rad215