О ФАКУЛТЕТУ

Филолошки факултет један је од најмлађих факултета на Универзитету у Бањој Луци и у Републици Српској. Формиран је средином 2009. године, а настао издвајањем из Филозофског факултета, који је био један од највећих факултета у региону и чије су поједине научне дисциплине имале најдужу традицију у новијој историји Босне и Херцеговине. Тако два наша студијска програма, Српски језик и књижевност и Њемачки језик и књижевност, датирају још из доба када је Турска владала у овим земљама – на Богословији коју је 1866. године основао Васа Пелагић, познати просвјетитељ, социјалиста и публициста, та два језика били су основне филолошке дисциплине.

На Филолошком факултету постоји шест студијских програма: за српски, енглески, њемачки, талијански, руски и француски језик; уз њих се изучавају и књижевности и културе земаља и народа у којима се наведени језици користе као матерњи/домицилни. Развој Филолошког факултета претпоставља и увођење нових студијских програма, односно језика који ће се изучавати; у првом плану намјерава се отварати студиј шпанског језика.