RASPORED NASTAVE ENGLESKI

ENGLESKI JEZIK- RASPORED ČASOVA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2016/17. .pdf

(raspored važi od 20. 2. 2017. godine)

I godina

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8:30-10, uč. 7
Engleska književnost renesanse – dr Petar Penda, vanredni profesor15:30-17, FPN
Srpski jezik I – dr Dragomir Kozomara, redovni profesor 

 

 

 Grupa A:

8:30-10, uč. 7
Engleska književnost renesanse – Tijana Popović, mr, asistent

Grupa B:

8:30-10, uč. 4
Savremeni eng. jezik 2 –
mr Svetlana Mitić, viši asistent

10-11:30, uč. 7
Fonetika engleskog jezika – dr Tatjana Marjanović, vanredni profesor

Grupa A:

13-14:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 2
Dejan Milinović, mr, viši asistent

14:30-16, uč. 4
Savremeni eng. jezik 2
Snježana Babić, mr, viši asistent

 

Grupa B:

11:30-13, uč. 7
Engleska književnost renesanse – Tijana Popović, mr, asistent

14:30-16, uč. 7
Savremeni eng. jezik 2
Dejan Milinović, mr, viši asistent

16-17:30, uč. 4
Savremeni eng. jezik 2
Snježana Babić, mr, viši asistent

 Grupa A:

13-14:30, uč. 4
Gramatika eng. jezika 2 – mr Jasna Jurišić-Roljić, viši asistent

14:30-16, uč. 7
Savremeni eng. jezik 2
Snježana Babić, mr, viši asistent

16-17:30, uč. 4
Fonetika engleskog jezika – dr Emir Muhić, viši asistent

Grupa B:

11:30-13, uč. 4
Gramatika eng. jezika 2 – mr Jasna Jurišić-Roljić, viši asistent

13-14:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 2
Snježana Babić, mr, viši asistent

14:30-16, uč. 4
Fonetika engleskog jezika – dr Emir Muhić, viši asistent

 

 

Grupa A:

16-17:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 2 –
mr Svetlana Mitić, viši asistent

Grupa B:

 

17:30-19, uč. 7
Gramatika eng. jezika 2
dr Dalibor Kesić, vanredni profesor

19-19:45, kab. 5
Savremeni eng. jezik 2
dr Dalibor Kesić, vanredni profesor


II godina

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
10-11:30, uč. 7
Američka književnost prve polovine 20. vijeka
dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor13:45-14:30, kab. 5
Savremeni eng. jezik 4
dr Jelena Šajinović-Novaković, docent

Grupa A:

14:30-16, uč. 4
Morfosintaksa 1 – Snježana Babić, mr, viši asistent

16-17:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 4 – dr Jelena Šajinović-Novaković, docent

Grupa B:

14:30-16, uč. 7
Savremeni eng. jezik 4 – dr Jelena Šajinović-Novaković, docent

16-17:30, uč. 4 Morfosintaksa 1 – Snježana Babić, mr, viši asistent

 

14:30-16, uč. 7
Viktorijanska
književnost
– dr Dijana Tica, docent

Grupa A:

16-17:30, uč. 4
Američka književnost prve polovine 20. vijeka – Milica Jošić-Milinović, mr, viši asistent

17:30-19, 7
Savremeni eng. jezik 4
mr Anita Selec, lektor

Grupa B:

16-17:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 4
mr Anita Selec, lektor

17:30-19, uč. 4
Američka književnost prve polovine 20. vijeka – Milica Jošić-Milinović, mr, viši asistent

 

16:30-18

 

Njemački jezik 2 – Andrea Popović, asistent

 

Italijanski jezik 2 – Nataša Vučenović, asistent

 

Francuski jezik 2 – mr Jelena Ristanović Kuprešak, viši asistent

 

Češki jezik 2 – Pavel Cihlar, lektor

 

Grupa A:

8:30-10, uč. 4
Viktorijanska
književnost
– Milica Jošić-Milinović, mr, viši asistent

10-11:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 4 – Dejan Milinović, mr, viši asistent

Grupa B:

8:30-10, uč. 7
Savremeni eng. jezik 4 – Dejan Milinović, mr, viši asistent

10-11:30, uč. 4
Viktorijanska
književnost
– Milica Jošić-Milinović, mr, viši asistent

11:30-13, uč. 7
Morfosintaksa 1 dr Tatjana Marjanović, vanredni profesor


III godina

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
8:30-10, uč. 7
Pedagogija – dr Draženko Jorgić, vanredni profesor11:30-13, uč. 7
Sintaksa 1 – dr Željka Babić, vanredni profesor13-14:30, uč. 4 (izborni)
Uvod u kulturološke studije – dr Danijela Majstorović, vanredni profesor

14:30-15:15, kab. 6
Savremeni eng. jezik 6 – dr Danijela Majstorović, vanredni profesor

16-17:30, kab. 6 (izborni)
Uvod u kulturološke studije – dr Danijela Majstorović, vanredni profesor

17:30-19, uč. 4 (izborni)
Naučno i tehničko prevođenje – dr Dalibor Kesić, vanredni profesor19-20:30, kab. 5 (izborni)
Naučno i tehničko prevođenje – dr Dalibor Kesić, vanredni profesor
17:30-19, uč. 7 (izborni)
Modalna semantika – dr Jelena Šajinović-Novaković, docent19-20:30, kab. 5 (izborni)
Modalna semantika – dr Jelena Šajinović-Novaković, docent

 

8:30-10, uč. 7
Savremena engleska književnost – dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor

Grupa A:

10-11:30, uč. 4
Sintaksa 1
Dejan Milinović, mr, viši asistent

11:30-13, uč. 7
Savremeni eng. jezik 6
mr Jasna Jurišić-Roljić, viši asistent

Grupa B:

10-11:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 6
mr Jasna Jurišić-Roljić, viši asistent

11:30-13, uč. 4
Sintaksa 1
Dejan Milinović, mr, viši asistent

13-14:30, uč. 7
Metodika I
dr Sanja Josifović-Elezović, docent

 

Grupa A:

16-17:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 6
mr Anita Selec, asistent

17:30-19, uč. 4
Savremeni eng. jezik 6 – dr Emir Muhić, viši asistent

Grupa B:

17:30-19, uč. 7
Savremeni eng. jezik 6
mr Anita Selec, asistent

19-20:30, uč. 4
Savremeni eng. jezik 6 – dr Emir Muhić, viši asistent

 

Grupa A:

8:30-10, uč. 4
Savremena engleska književnost – dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor

10-11:30, uč. 7
Metodika 1
mr Svetlana Mitić,
viši asistent

Grupa B:

10-11:30, uč. 4
Savremena engleska književnost – dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor

11:30-13, uč. 7
Metodika 1
mr Svetlana Mitić,
viši asistent

 


IV godina

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

8:30-10, uč. 4 (izborni)
Anglistička lingvistika – dr Željka Babić, vanredni profesor10-11:30, kab. 7 (izborni)
Anglistička lingvistika – dr Željka Babić, vanredni profesor
8:30-10, kab. 6 (izborni)
Pragmalingvistika – dr Danijela Majstorović, vanredni profesor10-11:30, uč. 4 (izborni)
Pragmalingvistika – dr Danijela Majstorović, vanredni profesor

11:30-13, uč. 4
Američka književnost od 1970. godine – dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor

13-14:30, uč. 7 (izborni)
Savremena književnost na engleskom jeziku – dr Dijana Tica, docent

 

Grupa A:

 

 

Grupa B:

13-14:30, uč. 4
Metodika III
mr Svetlana Mitić,
viši asistent

14:30-16, uč. 4
Metodika III
dr Sanja Josifović-Elezović, docent

16-16:45, kab. 5
Savremeni eng. jezik 8
dr Sanja Josifović-Elezović, docent

 

Grupa A:

10-11:30, uč. 4
Savremeni eng. jezik 8
mr Jasna Jurišić-Roljić, viši asistent

Grupa B:

 

11:30-13, uč. 4
Američka književnost od 1970. godine – Milica Jošić-Milinović, mr, viši asistent

Grupa A:

 

Grupa B:

13-14:30, uč. 4
Savremeni eng. jezik 8
mr Jasna Jurišić-Roljić, viši asistent

 

11:30-13, uč. 4 (izborni)
Savremena književnost na engleskom jeziku – dr Dijana Tica, docent

Grupa A:

13-14:30, uč. 4
Metodika III
mr Svetlana Mitić,
viši asistent

14:30-16, uč. 7
Savremeni eng. jezik 8 – dr Emir Muhić, viši asistent

16-17:30, uč. 4
Savremeni eng. jezik 8
mr Anita Selec, asistent

Grupa B:

13-14:30, uč. 7
Savremeni eng. jezik 8 – dr Emir Muhić, viši asistent

14:30-16, uč. 4
Savremeni eng. jezik 8
mr Anita Selec, asistent