РАСПОРЕД НАСТАВЕ ФРАНЦУСКИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ ЉЕТЊИ СЕМЕСТАР 2016/2017.

ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
0900

1030

Француски језик 2

Вјежбе, 1. година

Ања Бундало, ма

Учионица 1

0800

0930

 Српски језик 2

Предавања, 1. година

Проф. др Дијана Црњак

Учионица 5 или 6

 

0900

1030

(свака

друга

седмица)

 Српски језик 2

Вјежбе, 1. година

Соња Леро

Учионица 1

1400

1530

Француска књижевност 2

Вјежбе, 1. година

Милица Мијатовић, ма

Кабинет 2

0900

1030

Савремени француски језик 2

Вјежбе, 1. година

Ања Бундало, ма

Учионица 1

1200

1330

 Теорија књижевности

Предавања, 1. година

Проф.др Младен Шукало

Учионица 1

1030

1200

Савремени француски језик 2

Вјежбе, 1. година

Ања Бундало, ма

Кабинет 2

1030

1200

Француски језик 2

Предавања, 1. година

Доц. др Драгана Лукајић

Учионица 1

1530

1700

Латински језик 2

Вјежбе, 1. година

Доц. др Сања Љубишић

Учионица 1

1030

1200

 Савремени француски језик 2

Вјежбе, 1. година

Ања Бундало, ма

Учионица 1

1330

1500

Француска књижевност 2

Предавања, 1. година

Проф.др Радана Лукајић

Учионица 1

 

1330

1500

 Латински језик 2

Предавања, 1. година

Доц. др Сања Љубишић

Учионица 1

1230

1400

Француски језик 2

Вјежбе, 1.година

Ања Бундало, ма

Учионица 1

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГУ ГОДИНУ ЉЕТЊИ СЕМЕСТАР 2016/2017.

ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1030

1200

Француски језик 4

Вјежбе, 2.година

Мр Јелена Ристановић Купрешак

Учионица 1

1230

1400

Француска књижевност 2

Предавања

Проф.др Радана Лукајић

Учионица 1

1200

1330

 Српски језик 4

Вјежбе, 2. година

Соња Леро

Учионица 1

1100

1230

 Француски језик 4

Предавања, 2. година

Доц.др Драгана Лукајић

Учионица 1

1245

1415

Српски језик 4

Предавања, 2. година

Проф. др Дијана Црњак

Учионица 5 или 6

 

1400

1530

 Француска књижевност 3

Вјежбе, 2. година

Милица Мијатовић, ма

Учионица 1

1330

1500

Латински језик 2

Предавања, 2. година

Доц. др Сања Љубишић

Учионица 1

1230

1400

Ортографија француских консонаната

Предавања и вјежбе, 2. година

Доц. др Драгана Лукајић /

Милица Мијатовић, ма

Учионица 1

1530

1700

 Француски језик 4

Вјежбе, 2.година

Ања Бундало, ма

Учионица 1

 

1500

1630

 Француски језик 4

Вјежбе, 2.година

Весна Марчета, ма

1530

1700

Латински језик 2

Вјежбе, 2. година

Доц. др Сања Љубишић

Учионица 1

 

18h00

19h30

 

Страни језици 4

Њемачки уч. 5 или 6

Чешки уч. 8

Енглески уч. 7

 

 РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ ЉЕТЊИ СЕМЕСТАР 2016/2017.

ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1500

1630

 

Латински језик 4

Предавања, 3. година

Проф. др Слободанка Пртија

Учионица 1

0930

1100

Латински језик 4

Вјежбе, 3. година

Проф. др Слободанка Пртија

Учионица 1

1200

1330

Француски језик 6

Вјежбе, 3. година

Весна Марчета, ма

Кабинет 2

800

930

Концепција уџбеника за француски језик

Вјежбе. 3. година

Мр. Јелена Ристановић Купрешак

Учионица 1

1630

1800

Француска књижевност 5

Вјежбе, 3. година

Милица Мијатовић, ма

Кабинет 2

1100

1230

Француски језик 6

Вјежбе, 3. година

Доц.др Драгана Лукајић

Учионица 1

1330

1500

Италијански језик 2

Предавања и вјежбе, 3. година

Др Сања Кобиљ-Ћујић

Кабинет 2

0930

1100

 Француски језик 6

Вјежбе, 3. година

Весна Марчета, ма

Учионица 1

1830

2000

 Француски језик 6

Вјежбе, 3. година

Мр Јелена Ристановић Купрешак

Кабинет 2

1230

1400

Преглед историје француског филма 2

Предавања и вјежбе, 3. година

Проф.др Младен Шукало /

Милица Мијатовић, ма

Кабинет 2

1130

1300

Француска књижевност 5

Предавања, 3. година

Проф. др Радана Лукајић

Кабинет 2

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ЉЕТЊИ СЕМЕСТАР 2016/2017.

ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1330

1500

Француски језик 8

Вјежбе, 4. година

Доц. др Драгана Лукајић

Кабинет 2

1100

1230

0900

1030

Француски језик 8

Вјежбе, 4. година

Весна Марчета, ма

Кабинет 2

0900

1030

Педагогија

Предавања, 4. година

Доц. др Небојша Мацановић

Учионица 5 или 6

1500

1630

 Француска књижевност 7

Вјежбе, 4. година

Милица Мијатовић, ма

Кабинет 2

1400

1530

1030

12h00

 Француска књижевност 7

Предавања, 4. година

Проф.др Радана Лукајић

Кабинет 2

1030

1200

 Италијански језик 3

Предавања и вјежбе, 4. година

Др Сања Кобиљ-Ћујић

Учионица 3

 

1700

1830

 Методика француског језика 2

Вјежбе, 4. година

Мр Јелена Ристановић Купрешак

Учионица 1

1300

1430

Француски језик 8

Вјежбе, 4. година

Весна Марчета, ма

Кабинет 2