RASPORED NASTAVE FRANCUSKI

RASPORED ČASOVA ZA PRVU GODINU LJETNJI SEMESTAR 2016/2017.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
0900

1030

Francuski jezik 2

Vježbe, 1. godina

Anja Bundalo, ma

Učionica 1

0800

0930

 Srpski jezik 2

Predavanja, 1. godina

Prof. dr Dijana Crnjak

Učionica 5 ili 6

 

0900

1030

(svaka

druga

sedmica)

 Srpski jezik 2

Vježbe, 1. godina

Sonja Lero

Učionica 1

1400

1530

Francuska književnost 2

Vježbe, 1. godina

Milica Mijatović, ma

Kabinet 2

0900

1030

Savremeni francuski jezik 2

Vježbe, 1. godina

Anja Bundalo, ma

Učionica 1

1200

1330

 Teorija književnosti

Predavanja, 1. godina

Prof.dr Mladen Šukalo

Učionica 1

1030

1200

Savremeni francuski jezik 2

Vježbe, 1. godina

Anja Bundalo, ma

Kabinet 2

1030

1200

Francuski jezik 2

Predavanja, 1. godina

Doc. dr Dragana Lukajić

Učionica 1

1530

1700

Latinski jezik 2

Vježbe, 1. godina

Doc. dr Sanja Ljubišić

Učionica 1

1030

1200

 Savremeni francuski jezik 2

Vježbe, 1. godina

Anja Bundalo, ma

Učionica 1

1330

1500

Francuska književnost 2

Predavanja, 1. godina

Prof.dr Radana Lukajić

Učionica 1

 

1330

1500

 Latinski jezik 2

Predavanja, 1. godina

Doc. dr Sanja Ljubišić

Učionica 1

1230

1400

Francuski jezik 2

Vježbe, 1.godina

Anja Bundalo, ma

Učionica 1

 

RASPORED ČASOVA ZA DRUGU GODINU LJETNJI SEMESTAR 2016/2017.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1030

1200

Francuski jezik 4

Vježbe, 2.godina

Mr Jelena Ristanović Kuprešak

Učionica 1

1230

1400

Francuska književnost 2

Predavanja

Prof.dr Radana Lukajić

Učionica 1

1200

1330

 Srpski jezik 4

Vježbe, 2. godina

Sonja Lero

Učionica 1

1100

1230

 Francuski jezik 4

Predavanja, 2. godina

Doc.dr Dragana Lukajić

Učionica 1

1245

1415

Srpski jezik 4

Predavanja, 2. godina

Prof. dr Dijana Crnjak

Učionica 5 ili 6

 

1400

1530

 Francuska književnost 3

Vježbe, 2. godina

Milica Mijatović, ma

Učionica 1

1330

1500

Latinski jezik 2

Predavanja, 2. godina

Doc. dr Sanja Ljubišić

Učionica 1

1230

1400

Ortografija francuskih konsonanata

Predavanja i vježbe, 2. godina

Doc. dr Dragana Lukajić /

Milica Mijatović, ma

Učionica 1

1530

1700

 Francuski jezik 4

Vježbe, 2.godina

Anja Bundalo, ma

Učionica 1

 

1500

1630

 Francuski jezik 4

Vježbe, 2.godina

Vesna Marčeta, ma

1530

1700

Latinski jezik 2

Vježbe, 2. godina

Doc. dr Sanja Ljubišić

Učionica 1

 

18h00

19h30

 

Strani jezici 4

Njemački uč. 5 ili 6

Češki uč. 8

Engleski uč. 7

 

 RASPORED ČASOVA ZA TREĆU GODINU LJETNJI SEMESTAR 2016/2017.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1500

1630

 

Latinski jezik 4

Predavanja, 3. godina

Prof. dr Slobodanka Prtija

Učionica 1

0930

1100

Latinski jezik 4

Vježbe, 3. godina

Prof. dr Slobodanka Prtija

Učionica 1

1200

1330

Francuski jezik 6

Vježbe, 3. godina

Vesna Marčeta, ma

Kabinet 2

800

930

Koncepcija udžbenika za francuski jezik

Vježbe. 3. godina

Mr. Jelena Ristanović Kuprešak

Učionica 1

1630

1800

Francuska književnost 5

Vježbe, 3. godina

Milica Mijatović, ma

Kabinet 2

1100

1230

Francuski jezik 6

Vježbe, 3. godina

Doc.dr Dragana Lukajić

Učionica 1

1330

1500

Italijanski jezik 2

Predavanja i vježbe, 3. godina

Dr Sanja Kobilj-Ćujić

Kabinet 2

0930

1100

 Francuski jezik 6

Vježbe, 3. godina

Vesna Marčeta, ma

Učionica 1

1830

2000

 Francuski jezik 6

Vježbe, 3. godina

Mr Jelena Ristanović Kuprešak

Kabinet 2

1230

1400

Pregled istorije francuskog filma 2

Predavanja i vježbe, 3. godina

Prof.dr Mladen Šukalo /

Milica Mijatović, ma

Kabinet 2

1130

1300

Francuska književnost 5

Predavanja, 3. godina

Prof. dr Radana Lukajić

Kabinet 2

 

RASPORED ČASOVA ZA ČETVRTU GODINU LJETNJI SEMESTAR 2016/2017.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1330

1500

Francuski jezik 8

Vježbe, 4. godina

Doc. dr Dragana Lukajić

Kabinet 2

1100

1230

0900

1030

Francuski jezik 8

Vježbe, 4. godina

Vesna Marčeta, ma

Kabinet 2

0900

1030

Pedagogija

Predavanja, 4. godina

Doc. dr Nebojša Macanović

Učionica 5 ili 6

1500

1630

 Francuska književnost 7

Vježbe, 4. godina

Milica Mijatović, ma

Kabinet 2

1400

1530

1030

12h00

 Francuska književnost 7

Predavanja, 4. godina

Prof.dr Radana Lukajić

Kabinet 2

1030

1200

 Italijanski jezik 3

Predavanja i vježbe, 4. godina

Dr Sanja Kobilj-Ćujić

Učionica 3

 

1700

1830

 Metodika francuskog jezika 2

Vježbe, 4. godina

Mr Jelena Ristanović Kuprešak

Učionica 1

1300

1430

Francuski jezik 8

Vježbe, 4. godina

Vesna Marčeta, ma

Kabinet 2