РУСКИ ЈЕЗИК

Проф. др Биљана Бабић, ванредни професор

Водитељ Студијског програма руског и српског језика и књижевности

Тел. +387 51 340 124

biljana.babic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 11

 

Мр Вера Чолаковић, асистент

Секретар Студијског програма руског и српског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 124

vera.colakovic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 11