Смиља Срдић | Редовни професор њемачког језика

Образовање: основне студије  Београд
магистарске студије 1985. Београд,
докторат 1994. Београд

Телефон:   387 51 340-120
smilja.srdic@unibl.rs
Канцеларија бр. 10

Сфера интересовања: морфологија и историја њемачког језика, контрастивна лингвистика, синтакса њемачког  језика

Изабране књиге и радови:

  • Uvod u ranonovovisokonemački jezik. Beograd (1998)
  • Das Hildebrandslied.  Beograd (2006)
  • Morphologie der deutschen Sprache. Beograd (2008).
  • Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Teil I: Der Satz. München/Berlin/Washington (2012)
  • Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Teil II:
  • Das Nomen und der nominale Bereich. München/Berlin/Washington (2014)

Предмети:
Морфологија I
Морфологија II
Истрорија њемачког језика