СРБИСТИКА ДАНАС

Конференција Србистика данас осмишљена је као континуиран израз научног живота србистичке академске заједнице на Универзитету у Бањој Луци, али и на другим универзитетима на којима се изучавају српски језик, књижевност и култура. Намјера организатора јесте да једном годишње реализује научно окупљање на којем би били представљени значајни резултати научноистраживачког рада у поменутим филолошким и културолошким областима, али и у сродним областима које је наш студијски програм градио и развијао у претходним деценијама, па би тако требало да буде и убудуће. Наша намјера је да ова конференција буде мјесто окупљања и продуктивне сарадње србиста из регионалног, али и најширег, међународног контекста. Почињемо скромно, у складу с могућностима, свјесни тешких друштвених, економских, па и академских околности које у нашој земљи прате рад и развој србистике као академске дисциплине. Пред нама су године заједничког рада на афирмацији матичне академске средине и њене србистике, те њеног научног повезивања са институцијама србистичке филологије у свијету.