SRBISTIKA DANAS

Konferencija Srbistika danas osmišljena je kao kontinuiran izraz naučnog života srbističke akademske zajednice na Univerzitetu u Banjoj Luci, ali i na drugim univerzitetima na kojima se izučavaju srpski jezik, književnost i kultura. Namjera organizatora jeste da jednom godišnje realizuje naučno okupljanje na kojem bi bili predstavljeni značajni rezultati naučnoistraživačkog rada u pomenutim filološkim i kulturološkim oblastima, ali i u srodnim oblastima koje je naš studijski program gradio i razvijao u prethodnim decenijama, pa bi tako trebalo da bude i ubuduće. Naša namjera je da ova konferencija bude mjesto okupljanja i produktivne saradnje srbista iz regionalnog, ali i najšireg, međunarodnog konteksta. Počinjemo skromno, u skladu s mogućnostima, svjesni teških društvenih, ekonomskih, pa i akademskih okolnosti koje u našoj zemlji prate rad i razvoj srbistike kao akademske discipline. Pred nama su godine zajedničkog rada na afirmaciji matične akademske sredine i njene srbistike, te njenog naučnog povezivanja sa institucijama srbističke filologije u svijetu.