СРПСКИ ЈЕЗИК 1. ЦИКЛУС

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Проф. др Саша Шмуља, ванредни професор

Водитељ Студијског програма српског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 121

sasa.smulja@flf.unibl.org

Kабинет бр. 13

 

Мр Андреја Марић, виши асистент

Секретар Студијског програма српског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 120

andreja.maric@flf.unibl.org

Kабинет бр. 17